Preview

Koopvariant

Een koopvariant betekent dat je een woning met bijvoorbeeld korting kunt kopen van een woningcorporatie, projectontwikkelaar of vastgoedmaatschappij. Bij verkoop zal de korting veelal met jou worden verrekend. Koopvarianten hebben als doel de betaalbaarheid van objecten te verbeteren en de risico’s voor huizenkopers te beperken.

KoopGarant

Een verkoopmethode waarbij de corporatie een woning met een korting op de marktwaarde aanbiedt, waardoor de woning binnen het bereik van huishoudens komt die de woning anderszins niet hadden kunnen kopen. De koper van de woning wordt wel eigenaar maar voor een lagere koopsom dan de werkelijke waarde van de woning. Indien de woning wordt verkocht, dan moet de corporatie de woning terugkopen. De winst of het verlies wordt verdeeld.

KoopComfort

Met koopcomfort geven corporaties de koper de garantie van terugkoop op termijn. De koper kan de woning kopen tegen de getaxeerde marktwaarde. Er is hier dus geen sprake van korting zoals bij Koopgarant. De koper van een Koopcomfortwoning is volledig eigenaar van de woning met alle fiscal voordelen die hierbij horen, zoals hypotheekrenteaftrek.  

KoopStart

Met koopstart kan een woningcorporatie woningen met korting verkopen zonder een terugkoopverplichting. Koopstart is hierdoor een ideaal product om koop mogelijk te maken voor  (lagere) middeninkomens.  

Kopen naar wens

Hierbij hebben kopers zelf de mogelijkheid te kiezen hoeveel korting ze willen hebben op de woning, met een minimum van een derde deel van de marktwaarde. Indien de woning wordt verkocht, dan moeten de kopers het restant terugbetalen aan de woningcorporatie. Wel wordt dit restant jaarlijks geïndexeerd aan de waardeontwikkeling van onroerend goed. Ook deze verkoopmethodiek is gewaarborgd voor de woningcorporatie door middel van erfpacht.

Slimmer Kopen

Bij deze koopvorm krijgen de kopers een korting op de koopsom. Bij verkoop wordt de winst en het verlies gedeeld. Het grote verschil tussen Koopgarant en Slimmer Kopen is dat de grond bij slimmer kopen niet in erfpacht is uitgegeven en dat er bij Slimmer Kopen geen terugkoopverplichting is voor de woningcorporatie.